Stap 16: Een offerte maken

Hoewel een offerte behalve een offertenummer geen wettelijke voorschriften heeft, is het van groot belang dat jouw offerte er goed en duidelijk uitziet. Of dit het geval is, is meestal pas duidelijk wanneer je de opdracht waarvoor je de offerte stuurt ook daadwerkelijk krijgt. Desalniettemin geven we toch een aantal punten die je als richtlijn kunt gebruiken:

 • Vermeld je bedrijfsgegevens
 • Geef de offerte een uniek offertenummer
 • Vermeld de datum en plaats op de offerte
 • Vermeld de gegevens van de klant
 • Geef de klant een uniek klantnummer
 • Ga bij het maken van de offerte uit van de wensen van de klant
 • Leg de klant uit waarom hij het door jou aangebodene nodig heeft
 • Zorg dat de teksten die jij gebruikt helder, niet te lang en foutloos zijn
 • Zorg dat je een pakkende tekst gebruikt
 • Verdeel de offerte in overzichtelijke onderdelen
 • Maak duidelijk wat elk onderdeel van de offerte afzonderlijk kost
 • Maak duidelijk wat wel en niet bij de offerte hoort
 • Noem alle stappen die nodig zijn voor de opdracht
 • Noem ook alle stappen die aanvullend zouden kunnen zijn voor de opdracht
 • Maak duidelijk hoe, in welke volgorde, jij de opdracht gaat uitvoeren
 • Leg uit waarom je deze werkwijze aanhoudt
 • Geef duidelijk aan of de prijzen inclusief of exclusief btw zijn
 • Benoem de betalingstermijn en betalingsmogelijkheden
 • Geef aan hoelang de aanbieding geldig blijft
 • Geef tenslotte altijd aan dat je desgewenst de offerte mondeling toelicht
 • Geef de offerte een persoonlijke ondertekening

ONS ADRES

Melbournestraat 38D
3047 BJ, Rotterdam

TELEFOON

088 8270327

E-MAIL ADRES

info@startenalszzper.nl

Stuur ons een bericht!