Stap 6: Ondernemingsplan

Om te kunnen slagen als ondernemer is het sterk aan te raden een ondernemingsplan voor jezelf te schrijven. Hiermee breng je niet alleen jouw ideeën en plannen in kaart maar je dwingt jezelf ook om goed na te denken over je kansen en risico’s. Daarnaast kan een goed ondernemingsplan helpen bij het verkrijgen van een eventuele financiering. Hoewel er voor een goed ondernemingsplan geen vaste regelgeving bestaat is het wijs in ieder geval de volgende onderdelen in jouw ondernemingsplan op te nemen:

  • Je persoonlijke gegevens ( inclusief opleiding, ervaring en je sterke en zwakke punten
  • Een goede omschrijving van de onderneming
  • Een marketingplan ( hoe ga je de onderneming succesvol maken )
  • Een investeringsplan ( welke investering is nodig en waarvoor )
  • Een exploitatiebegroting ( de verwachte opbrengsten en kosten in het eerste jaar )
  • Een liquiditeitsbegroting ( de in en uitgaande geldstroom per maand of kwartaal )
  • Een overzicht van jouw privéuitgaven

ONS ADRES

Melbournestraat 38D
3047 BJ, Rotterdam

TELEFOON

088 8270327

E-MAIL ADRES

info@startenalszzper.nl

Stuur ons een bericht!